tirsdag 11. februar 2014

Ordensregler for bruk av Falkheimen

All møtevirksomhet etc. avtales med leder Sportsklubben Falk på forhånd.

All leie/lån bestilles hos Arnt S. Egeland mobil 90787334 eller administrasjonen@falk-handball.no 

Nøkkel hentes hos gruppestyret, eller etter avtale med Arnt S. Egeland arnts-e@sf-nett.no
mobil: 90787334 eller hos den gruppestyret utpeker.

2 saler, lite kjøkken og stort kjøkken + toaletter står til rådighet.

Utleiepris saler inklusiv stort kjøkken er fortiden:
Hverdag                                    Kr.   800,-
Fredag / lørdag                         Kr.  2500,-
Søndag med pynting lørdag     Kr.  1500,-
Søndag med pynting søndag    Kr.  1000,- 

Etter bruk :
- Stoler og bord ryddes på plass.
- Kjøkken ryddes og brukt utstyr vaskes og settes på  plass.
- Alle matrester fjernes.
- Avfall legges i avfallskonteinere ute i garasjen.
- Vask av gulv og bord senest innen kl. 13:00 dagen etter.

SÅ KAN DU GÅ HJEM MED GOD SAMVITTIGHET